KOMO-certificering bestrating openbare ruimte

Afnemers straatbakstenen verzekerd van kwaliteit

Straatbakstenen worden al gekeurd sinds het begin van de 20e eeuw.  De keuringscommissie voor straatbakstenen beoordeelde destijds de kwaliteit van de straatbakstenen. Ondanks de vele technische verbeteringen in het productieproces en de kwaliteitsprocedures in de straatbaksteenfabrieken bestaat de onafhankelijke keuring nog steeds. 
 

KOMO-productcertificaat

Het KOMO-productcertificaat garandeert onze afnemers kwaliteit, getoetst naar de geldende normen. Voor straatbakstenen zijn deze samengebracht in de BRL 2360. Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) bevat privaatrechtelijke eisen, zoals de prestatieklassen A, A-G en  D en aanvullende eisen voor de Nederlandse markt. De CE-markering van de straatbakstenen betekent dat aan de publiekrechtelijke eisen volgens de Europese productnorm NEN-EN 1344 word voldaan.
 
In het downloadcentrum vind je de KOMO-certificering Wienerberger straatbakstenen.

Onafhankelijke keuring van straatbakstenen

Het keuringsproces voor straatbakstenen vraagt om ervaren keurmeesters. Iedere nieuw aangemelde partij (een tas) straatbakstenen wordt visueel vorm en uiterlijk beoordeeld aan de hand van het gewaarmerkte referentiemonster. Dit referentiemonster is goedgekeurd door het College van Deskundigen.  Vervolgens klopt de keurmeester de straatbakstenen met een stalen hamer af. De klankindicatie geeft inzicht over wateropneming, structuur en doorbakkenheid. Door een aselect monster uit elke tas wordt de maatvoering, zoals de gemiddelde maat als de maatspreiding  beoordeeld. De resultaten van iedere keuring wordt vastgelegd.
 

Continu proces

De administratieve afhandeling en het voorraadbeheer van de straatbakstenen zijn onderdeel van de BRL 2360. Bij elke levering straatbakstenen hoort één op één een keuringsdocument. Met andere woorden een gesloten kwaliteitssysteem. Als de opdrachtgever en de te leveren partij straatbakstenen bekend zijn, stuurt kwaliteitszorgbedrijf KIWA N.V. het keuringsdocument van de bijhorende partij naar de opdrachtgever. Samen met het KOMO-productcertificaat een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de geleverde straatbakstenen.