Koramic keramische dakpannen

Koramic keramische dakpannen kennen holle en vlakke varianten. Beide garanderen een perfecte waterafvoer.

Holle en vlakke dakpannen

Koramic keramische dakpannen kennen holle en vlakke varianten. Beide garanderen een perfecte waterafvoer. Ieder dakpanmodel heeft zijn eigen technische en esthetische karakteristieken. Daardoor is er voor elke dakvorm een passende dakpan. Voor een fraaie en functionele afwerking van het dak zorgen de keramische hulpstukken. Bekijk de Koramic dakpannen in de productzoeker.
 
Voorbeelden van holle dakpanmodellen
  • Oude Holle Sinus
  • Verbeterde Holle Variabele (VHV)
  • Opnieuw Verbeterde Holle (OVH)
Voorbeelden van vlakke dakpanmodellen
  • Tuile du Nord 44
  • Datura
 

Keuze in afwerkingen

Keramische dakpannen ondergaan tijdens de fabricage verschillende behandelingen.
Bakken, smoren, engoberen en verglazen. Iedere behandeling zorgt voor een ander eindresultaat.
 
Een intensieve voorbewerking van de klei gaat vooraf aan het drogen en persen van de dakpannen. Een gedroogde dakpan is grijs-bruin. Door het bakproces verandert de kleur in natuurrood.

Gesmoord

Als de dakpan gebakken is, wordt het smoorproces gestart. Gas blijft worden toegediend. De zuurstoftoevoer wordt stopgezet. De dakpan wordt hierdoor grijsblauw van kleur.

Engobe

De gedroogde dakpan wordt met een kleipapje bespoten. Voor de kleur wordt een metaaloxide aan het kleipapje toegevoegd. Deze engobe verbindt zicht tijdens het bakken met de dakpan. Resultaat een gekleurde en minder poreuze dakpan.

Edel-engobe

Een edel-engobe is een afwerking waarbij de samenstelling ligt tussen een traditionele engobe (basis is klei) en glazuur (basis is glas).

Verglaasd

Na droging wordt de dakpan bespoten met een kleipapje, echter nu met een hoog aandeel glasfritten (glas-bestanddelen). De dakpan krijgt hierdoor een harde, glasachtige laag.
 
De keuze aan kleuren is groot. Glazuren zijn er in de varianten glanzend, mat en half mat.

  • Bij dakpannen met een engobe- of glazuurlaag kunnen haarscheurtjes (netscheurvorming) voorkomen. Deze haarscheurtjes zijn toelaatbaar.
    Door het uittreden van zouten kan door de haarscheurtjes tijdelijk witte uitslag ontstaan. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en verdwijnt door natuurlijke inwerking.
  • Geringe kleurnuancering is inherent aan keramische producten: het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit meerdere pakketten door elkaar te verwerken.

Dakpannen kopen

Ben je particulier en wil je dakpannen kopen, ga dan naar de dichtstbijzijnde bouwmaterialenhandelaar.