Omgaan met een maatafwijking

Afwijkingen in de afmeting van dakpannen

In onze technische documentatie vind je de afmetingen van al onze panmodellen, ook wel de nominale dakpanmaten genoemd. Ondanks dat dakpannen een vaste afmeting hebben, is een maatafwijking tot 2% per dakpan mogelijk. Deze kleine maatafwijking valt binnen de normering van dakpanafmetingen. 

Hoe ontstaat een maatafwijking?

Keramiek is een natuurlijk materiaal, en het eindresultaat van de dakpan is afhankelijk van bijvoorbeeld het vochtgehalte in de klei en de temperatuur van de oven. Door bakkrimp ontstaat soms een kleine afwijking, waardoor niet alle dakpannen dezelfde afmeting hebben.

Inspelen op een maatafwijking

Wij adviseren om voor het leggen van de dakpannen eerst de gemiddelde werkende lengte en de gemiddelde dekkende breedte van de dakpannen te bepalen. Zo weet je van tevoren hoe je goed uitkomt met het aantal dakpannen. De werkende lengte van een dakpan is gelijk aan de panlatafstand. De panlatafstand is de maat van de bovenkant van de panlat tot de bovenkant van de volgende panlat. 

Gemiddelde panlatafstand berekenen

Pak 2 x 12 dakpannen (willekeurig gekozen uit de geleverde partij) en leg deze dakpannen ‘getrokken’. Meet de lengte over 10 dakpannen op. Leg de dakpannen vervolgens ‘gedrukt’ en meet de lengte opnieuw. Vergeet hierbij de maatbepalende hulpstukken, zoals gevelpannen en dubbele welpan niet. De juiste latafstand is de som van de afmetingen, gedeeld door 20.

Oftewel: De juiste latafstand = (lengte gedrukt + lengte getrokken) : 20

Dakpannen met variabele kopsluiting

Binnen het uitgebreide assortiment keramische dakpannen zijn een aantal dakpanmodellen met een variabele kopsluiting, ook wel variabele latafstand genoemd. Het grote voordeel van dakpannen met een variabele kopsluiting is dat deze panmodellen een flexibel panlatbereik hebben. Zo kom je in de lengte van het dakschild veel vaker uit op hele dakpannen. Handig, want het eindresultaat is een stuk mooier zonder afgezaagde stukjes dakpan. 

Dekkende breedte uitrekenen

De dekkende breedte is het horizontaal dekkende gedeelte van de dakpannen, minus de zijsluiting. De dekkende breedte van dakpannen controleer je op dezelfde manier als de latafstand. Leg weer 2 x 12 dakpannen en meet ze ‘gedrukt’ en ‘getrokken’, tel deze breedtes bij elkaar op en deel het totaal door 20.

Oftewel: De dekkende breedte = (breedte gedrukt + breedte getrokken) : 20

Vergeet ook hier niet om alle hulpstukken die de maat beïnvloeden mee te nemen in je maatcontrole, zoals onderpannen, knikpannen of chaperonpannen. Dit in verband met de in elkaar passende zijdelingse aansluitingen van de dakpannen.

Nog vragen?

Nog vragen als bouwprofessional? Neem dan gerust contact op met de afdeling Technische Ondersteuning van Wienerberger via 088-11 85 111, of stuur een e-mail naar info.nl@wienerberger.com. Ben je particulier, dan verwijzen wij je graag door naar de bouwmaterialenhandelaar.