Certificaten Terca gevelbakstenen

KOMO-certificering

Gevelbakstenen voldoen aan de eisen die de geharmoniseerde Europese productnorm NEN-EN 771-1 stelt. Aan de hand van een onderzoek van de gevelbakstenen wordt een prestatieverklaring opgesteld en een overeenkomstig CE label op de baksteenpakketten aangebracht.

Voor gevelbakstenen zijn in de Nederlandse beoordelingsrichtlijn BRL 1007 ‘Metselbaksteen’ aanvullende eisen gekoppeld aan hun toepassing opgesteld. In het oog springend zijn hierbij de initiële wateropzuiging van gevelbaksteen, ingedeeld in de klassen IW 1, IW 2 , IW 3 en IW 4. Het handvat om de mortelsamenstelling te kunnen vaststellen. Maar ook een verzwaarde eis van vorstbestandheid voor de toepassing van gevelbakstenen in of nabij oppervlaktewater zoals bij een kademuur is een van de voorbeelden.

Een onafhankelijke certificatie instelling controleert of de gevelbakstenen voldoen aan de eisen uit de BRL 1007. Het KOMO –productcertificaat is hiervan het resultaat. Een garantie van de geleverde productkwaliteit. In het KOMO- productcertificaat zijn vanzelfsprekend per productielocatie de productsoorten en productgroepen aangegeven. 
 
In het downloadcentrum vind je de KOMO-certificering gevelbakstenen Wienerberger.