Vraag naar vakmanschap

Nu het economisch weer beter gaat, is de behoefte aan goed geschoolde medewerkers in de bouw toegenomen. Onlangs is de start gemaakt met een nieuw eigentijds scholingssysteem.

Opleidingen Hellende Daken

Namens de dakdekkersbranche is het Opleidings-en Ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OHHD) mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van opleidingen hellende daken in de breedste zin. Onder voorwaarden kan vanuit dit fonds een tegemoetkoming voor scholing worden verkregen.
 
Momenteel wordt vanuit de branche én de industrie hard gewerkt aan het actualiseren van de benodigde lesstof in modulevorm. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en organisatie van de opleidingen en cursussen hellende daken ligt bij de branchevereniging Het Hellende Dak en het OHHD, in goed overleg met en samen met het Radius College te Breda.
 
Aanmeldingen voor opleidingen en cursussen worden centraal gemeld bij de AFNL die voor verdere doorzending zal zorgdragen.