Maritiek Mozaïek | Havengebied, Stedum

Een opvallend mozaïektapijt van gebakken klinkers voor de vernieuwing van het havengebied in Stedum. Door en voor de bewoners!

Stedum is een dorp (1.100 inwoners) in de gemeente Loppersum. Inderdaad, de veelgeplaagde ‘aardgasgemeente’, maar dat is een ander verhaal. Het laat onverlet dat Stedum oogt als een ansichtkaart. Een beschermd dorpsgezicht met diverse rijksmonumenten, waaronder de gekende romaans-gotische Bartholomeuskerk uit de 13e eeuw.

Doorn in het oog is het wat troosteloze haventje waar vroeger de goederen van en naar Groningen werden vervoerd. We lezen: “E stonden wat kademuren of wat daar voor door moest gaan. Het plein was geen plein maar een terrein. Een verwaarloosde asfaltplaat voor parkerende vrachtwagens en eenmaal per week de visboer en Jan de Patatman.”
 
De huiskamer van Stedum
Het dorp, de aanwonenden en de gebruikers nemen zelf het initiatief om een herinrichtingsplan te maken. Met een veranderde functie van het terrein (wonen) en een concentratie van dorpsactiviteiten is een breed gedragen plan ontstaan met een gebakken en duurzame bestrating in de vorm van een Perzisch tapijt, hiermee wordt het plein de huiskamer van Stedum.
 
Om het plan te realiseren neemt de gemeente het initiatief om de parkeerfunctie voor vrachtauto’s te verplaatsen naar een ander deel van het dorp. Het nieuwe plein is nu volledig te gebruiken voor dorpsactiviteiten en voor het verblijven van toeristen en recreanten. Het haventje zelf is met ingrepen als een boothelling en een nieuwe kade met aanlegvoorzieningen aantrekkelijker gemaakt voor plezierboten.

De financiering is geregeld met geld van de gemeente, de provincie Groningen (leefbaarheid), NAM en diverse fondsen.
 
PROJECTINFO
Opdrachtgever: Gemeente Loppersum
Ontwerp/architect: MD Landschapsarchitecten, Haren
Aannemer: Elzinga, Uithuizermeeden
Jaar van realisatie: 2018
Straatbakstenen
Rijbaan: Wienerberger - Padova KK
Looppad: Wienerberger - Padova DF
Tapijt: Wienerberger - Paviona WF, Wienerberger - Nero WF, Wienerberger - Siena WF

 

Stedum - Havengebied

Stedum - Havengebied

Stedum - Havengebied