De Brink, Dwingeloo, Wienerberger – Mix DF: Novoton ws getrommeld, Varia ws

Bekroonde monumentale reconstructie | De Brink, Dwingeloo

Met haar beschermd dorpsgezicht is Dwingeloo één van de mooiste brinkdorpen van Drenthe. Het dorp, in 1181 voor het eerst in de annalen vernoemd, trekt jaarlijks een miljoen bezoekers. Het toerisme trok een zware wissel op de historische en groene inrichting. De Brink in Dwingeloo onderging een monumentale reconstructie. Het project werd bekroond met goud bij de Entente Florale Europe en met de BNG Erfgoedprijs.

Bekroonde monumentale reconstructie

Authentieke restauratie
Een brink is van oorsprong de boerengebruiksruimte waar het vee werd verzameld, om vervolgens als kudde naar de gemeenschappelijke weidegronden te gaan. Brinken waren ook opslagplaatsen voor hout. De bomen (van oudsher eiken) werden gebruikt voor de bouw en restauratie van boerderijen. De kern in Dwingeloo bleef, in tegenstelling tot de meeste andere kernen in Drenthe, bespaard van grote ingrepen. Op veel brinken heeft het gras plaats gemaakt voor verharding en vervult de brink nu meer een functie als dorpsplein. De dorpskern is geleidelijk ontstaan, zonder grote ingrepen. De bomen, grasvelden, bestratingen en de structuur maken deze brink tot de meest authentieke van Drenthe. Beeldbepalend zijn de Nederlandse Hervormde Kerk met zijn uivormige torenspits, het voormalige gemeentehuis en het Schultehuis.

Klassieke spagaat
Het monumentale karakter is een samenspel van bebouwing, de hoedanigheid van de bestrating en het bomenbestand. Behoud van de cultuurhistorische waarden was in de planvorming uiteraard ‘heilig’. De trotse dorpsbewoners wilden de ruimte voor de lokale activiteiten behouden. Derde randvoorwaarde: een integraal en duurzaam eindresultaat voor alle betrokken partijen, dat ook na het proces van realisatie in stand zou blijven. Al met al een klassieke spagaat: enerzijds inzetten op weloverwogen behoud van de historische waarden en ruimtelijke structuur, anderzijds een onwaarschijnlijk breed eisenpakket.

Hiërarchie
Zonder van de brink een openluchtmuseum te maken, vormde het herstellen van rust, samenhang en balans tussen de bebouwing, open ruimten, paden en wegen, karakteristiek groen en de waterpartijen de essentie. Parkeren werd ondergeschikt gemaakt aan de groenstructuur van de brink. De wegenstructuur kreeg een duidelijke hiërarchie, met de hoofdroute als drager van voorzieningen. Grenzend aan de winkels en horeca werd een brede voetgangerszone gecreëerd. De inrichting werd sober en stijlvol, passend bij het dorpse karakter (lees ook: minder reclame-uitingen en uitstallingen en het integreren van de terrassen en de openbare ruimte).

Duurzame materialen
Bij vervanging en gebruik van nieuwe materialen werden alleen oprecht duurzame materialen toegepast. De klinkerwegen (rijbaan, voetpaden en parkeerplaatsen) lagen qua onderhoud beneden het niveau ‘basis’. De reconstructie kon niet zonder nieuwe gebakken bestrating. Hiervoor werd een mix van Wienerberger gemaakt. De onbezande, getrommelde dikformaten werden tegen de oude klinkers aangelegd. Mede door de zorgvuldige verwerking zien waarschijnlijk alleen de vakspecialisten het verschil met de oude stenen – over ruimtelijke harmonie gesproken. De jury van de Entente Florale Europe, de internationale groencompetitie voor steden en dorpen, beschreef De Brink in Dwingeloo als “een juweel, een kloppend hart dat de gemeente en haar inwoners kwaliteit van leven biedt”.

Opdrachtgever: Gemeente Westerveld
Architect: Grontmij, Groningen
Aannemer: Van Dalfsen Infra BV, Genemuiden
Sorteringen: Mix DF: Novoton ws getrommeld, Varia ws getrommeld (project specifiek), Geel ws getrommeld, Nostalgie ws getrommeld (project specifiek) en Geglazuurde straatbakstenen Hemelsblauw WF- Wienerberger

De Brink, Dwingeloo, Wienerberger – Mix DF: Novoton ws getrommeld, Varia ws
De Brink, Dwingeloo, Wienerberger – Mix DF: Novoton ws getrommeld, Varia ws
De Brink, Dwingeloo, Wienerberger – Mix DF: Novoton ws getrommeld, Varia ws
De Brink, Dwingeloo, Wienerberger – Mix DF: Novoton ws getrommeld, Varia ws