Herinrichting St. Plechelmusplein | Oldenzaal, Twente

De St. Plechelmusbasiliek is het natuurlijke hart van Oldenzaal. Iedereen die de stad bezoekt, komt onvermijdelijk op het omringende St. Plechelmusplein terecht. Dit plein kreeg een nieuwe inrichting, die de natuurlijke ontmoetingsfunctie van de locatie versterkt. Voor ‘het mooiste plein van Twente’ leverde Wienerberger bestrating op maat. Individuele expressie door de architect, een eigen identiteit voor de stad. Eind juni werd het plein opgeleverd.

Herinrichting St. Plechelmusplein

Rode draad
Duurzaamheid en energieverbruik liepen als een rode draad door de planvorming. Ontwerp, gebruik, techniek en groen werden onlosmakelijk met elkaar verbonden. De compacte gebouwvorm heeft een positief effect op het energieverbruik. De ramen met geniuslamellen zorgen voor de juiste hoeveelheid natuurlijk licht. Voor de koeling en de verwarming zorgt een warmtepomp met warmte/koudeopslag. De koude lucht wordt in winter opgeslagen en in de zomer verspreid; de warme lucht wordt in de winter gebruikt om het gebouw op te warmen.

Historische uitstraling
De herinrichting maakt deel uit van het Masterplan Binnenstad. De gemeente, over het toenmalige programma van eisen: “Het ontwerp en de materialen zullen recht doen aan het historische verleden van Oldenzaal, aansluiten bij de bestaande bouw en een podium vormen waarop de basiliek, het oude raadhuis en de archeologische vondsten kunnen stralen. De ruim acht eeuwen oude basiliek en het oude raadhuis worden gezien als pronkstukken van de stad. De gemeente heeft daarom gesteld dat het ontwerp de uitstraling van deze gebouwen moet benadrukken.”

Gebouwen op een voetstuk
Voor die uitdaging tekende het Amsterdamse B+B Stedenbouw + Landschapsarchitectuur. Hun concept: een ontwerp dat beide gebouwen ‘op een voetstuk’ plaatst. Het resultaat is een ontmoetingsplek met stenen zitrand, ruimte voor lokale elementen en blijvend goede bereikbaarheid ten tijden van kerkdiensten en de aanliggende bedrijven. Om het plein te kunnen opwaarderen, werden de parkeervakken verplaatst. B+B: “De basiliek is een baken, met unieke gebrandschilderde glas-in-lood ramen uit de negentiende eeuw. Oldenzaal is een oude vestingstad waarvan het middel-eeuwse stratenpatroon bewaard is gebleven. Het centraal stellen van de basiliek en de middeleeuwse stadsplattegrond waren het leidende motief voor het ontwerp en inspiratiebron voor de herinrichting.”

Specifieke mix voor Oldenzaal
Kenmerkend aan de middeleeuwse plattegrond is dat juist de gevels de ruimte vormen. B+B accentueerde dit via een laag muurtje, dat de richting van de oude gevels volgt. De ruimte op het plein contrasteert met de smalle straten. Een bomenrand langs de pleinrand versterkt het ruimtelijke gevoel. “De basiliek wordt op een voetstuk geplaatst, mede door de bijzondere gebakken bestrating. Straatbakstenen met een legpatroon dat is geïnspireerd op een fragment uit de glas-in-loodramen. Het patroon benadrukt het verblijfskarakter. Het basismateriaal van het plein is baksteen, in een specifieke mix die past bij Oldenzaal en bij de Bentheimer zandsteen van de basiliek. In het plan is veel aandacht besteed aan een goede detaillering. Dit vertaalt zich in zorgvuldige aansluitingen met de omgeving, inpassing van meubilair, afwatering en uitwerking van de keermuur. Het heeft de duurzaamheid van deze openbare ruimte verlengd.

Opdrachtgever: Gemeente Oldenzaal
Architect: Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, Amsterdam
Aannemer: Plegt-Vos Infra & Milieu B.V., Langeveen
Projectbegeleiding en toezicht: Steggink Infra Projectmanagement & Advies, Reutum
Sortering: Varia Mix, dikformaat en Varia vormbak met gefreesd kruis (project specifiek) - Wienerberger

Varia Puur wassertrich DF | Herinrichting St. Plechelmusplein

Varia Puur wassertrich DF met gefreesd kruis | Herinrichting St. Plechelmusplein

Varia Puur wassertrich DF met gefreesd kruis | Herinrichting St. Plechelmusplein

Herinrichting St. Plechelmusplein, Sortering: Wienerberger - Euroton Varia Mix, dikformaat

Herinrichting St. Plechelmusplein