Bekroonde monumentale reconstructie | Bergerhof, Renkum

Er stond ooit een papierfabriek in het gebied Bergerhof. In de twintigste eeuw maakte de oude industrie plaats voor toen moderne portiekflats. Tijden en woonwensen veranderen. Woningstichting Vivare en gemeente Renkum besloten dat het anders moest.

Bekroonde monumentale reconstructie

Het plan in basis: tien portiekflats slopen en vervangen door nieuwbouw. Een combi van appartementen, grondgebonden woningen en kavels voor de vrije sector. Vivare nam de verantwoordelijkheid voor het project én het proces op zich. Voor het stedenbouwkundig plan werd samenwerking gezocht met bewoners, gemeente en andere belanghebbenden. “Iedereen heeft tenslotte verstand van wonen”, was de gedachte. Vervolgens ging men aan de slag met de, zeker voor die tijd - we schrijven begin 21e eeuw - vooruitstrevende methode van community planning.
 
Ontwerpfestival voor openbare ruimte
Community planning werkt in twee stappen: voorbereiden en ontwerpen. In Renkum betekende het dat eerst doel en randvoorwaarden werden geformuleerd. Daarna ging Vivare met vertegenwoordigers van de wijk, zorg en welzijn, politiek in gesprek over hun belang bij het ontwerp. Dit vormde de input voor het zogenoemde ontwerpfestival: één weekend waarin alle betrokkenen hun ideeën naar voren konden brengen over ruimtelijke indeling, de aankleding van de openbare ruimte, speelplekken en andere zaken. In één weekend ontstonden de contouren van een nieuw Bergerhof. In workshops werden de ideeën door een multidisciplinair team uitgewerkt. Drie dagen na het festival presenteerde Vivare de eerste schetsen aan de gemeenteraad: ‘Bergerhof … voor elkaar!’
 
Bewuste keuze voor gebakken
In 2011 startte de bouw. De eerste fase (134 woningen) werd in september 2012 opgeleverd. Bij de inrichting van het openbaar gebied werd ook rekening gehouden met de resultaten vanuit de community planning. De keuze voor de bestrating was snel gemaakt: gebakken straatstenen. Renkum is een gemeente die het liefst zoveel mogelijk gebakken bestrating toepast. Redenen zijn de uitstraling en de duurzaamheid. De keuze viel uiteindelijk op Ravenna en Siena van Wienerberger.
 
Ontwerp: Bureau Poelmans Reesink, Arnhem (ontwerp openbare ruimte)
Evers Adviesbureau B.V., Leuvenheim (ontwerp en engineering civieltechnisch)
Opdrachtgever: Gemeente Renkum en Vivare Projecten BV, Renkum
Aannemer: Van Dalen, Huizen
Sorteringen:  Ravenna WF DF en Siena WF - Kijfwaard-West
 
 
 

Siena WF en Ravenna WF | Bergerhof, Renkum

Siena WF en Ravenna WF | Bergerhof, Renkum