Wienerberger – Mix KK: Siena, Mastiek, Ravenna en Padova en Wit geglazuurde straatbakstenen

Verbinding oude haven met oude dorpskern | Havenstraat, Huizen

De Havenstraat verbindt de oude haven van Huizen met de oude dorpskern. In theorie, want de weinig aantrekkelijke meander nodigde niet uit om de oversteek te maken. Karres en Brands Landschapsarchitecten won destijds de prijsvraag. Architect Joos de Natris: “De gemeente wilde een kinky nieuwe rode loper. We hebben echter veel hoger ingestoken, zijn verder gegaan dan de vraagstelling. We wilden het gebied aanpakken, de potenties laten zien.”

Verbinding oude haven met oude dorpskern

De ‘oude’ Havenstraat was een mengelmoes van zeven meter breed asfalt, een ratjetoe aan parkeerplaatsen, sociale woningbouw, een oude energiecentrale en verouderde bedrijvigheid. De eerste indruk, als je met je plezierjacht de haven aandoet: wáár ben ik beland?” En daarin moest verandering komen, vond ook de gemeente. Om het toerisme te stimuleren, moest de ‘Havenstraat Nieuwe Stijl’ gaan verleiden. Om mensen die de Gooigemeente met hun plezierjacht aandoen, naar de oude kern te lokken. En om de eigen inwoners uit te nodigen met meer plezier het havengebied aan te doen, het liefst wandelend of fietsend.

Interessant creatief gebied
Een stapsgewijze aanpak was de basis van het winnende concept van  'Karres en Brands’. Beginnend met de herinrichting van de straat. Dan herontwikkeling van de krachtcentrale en meer fundamentele stedenbouwkundige ingrepen. Het plan ging ook over creatief omgaan met de aanwezigheid van bedrijven en gebouwen zoals de energiecentrale. Een aantrekkelijke functie moet de zo gewenste levendigheid langs en op de Havenstraat stimuleren. Gedacht wordt aan onder meer een culturele en of creatieve bestemming.
 
Nieuwe vloerbedekking
De stappen twee, drie en vier laten nog op zich wachten. Stap één, de nieuwe vloerbedekking”, is gelegd. De Havenstraat versmallen bleek geen optie in verband met de bevoorrading van de bedrijven. Aan de westzijde is een dubbele bomenrij geplant: 100 volwassen beuken van tien meter hoog. Onder deze bomenrij een brede grasstrook en de openbare parkeerplaatsen. Aan de oostzijde werd een één meter brede loper in het ruime trottoir gelegd. Deze loper vormt een ruime voetgangersverbinding tussen dorp en haven. Op de loper is met figuraties aangegeven wat de richting en afstand tot aan het oude dorp en/of oude haven is. Tussen de loper en de rijbaan zijn zeven meter hoge lichtmasten geplaatst die aan weerszijden zowel de rijbaan als de loper aanlichten.
 
Kleurnuances
De Natris: “Voor de bestrating wilden we een partij oude gebakken keistenen kopen. Het werd een compromis, de gemeente wilde meer zekerheden qua maatvastheid. We zijn in Rotterdam naar een project gaan kijken, daar lagen de gebakken stenen (van Wienerberger, red.) die we wilden.” De Havenstaat kreeg aldus de mix die het verdiende: Siena, Mastiek, Ravenna en Padova. “Een mooie mix van vier kleuren gebakken klinkers in keiformaat. Met de kleurnuances die we voor ogen hadden: gelig, roodbruin en roodpaars.”

Ontwerp: Karres en Brands Landschapsarchitecten bv, Hilversum
Opdrachtgever: Gemeente Huizen
Aannemer: Heijmans, Veenendaal
Sorteringen:  Mix KK: Siena, Mastiek, Ravenna en Padova en Wit geglazuurde straatbakstenen - Wienerberger

Wienerberger – Mix KK: Siena, Mastiek, Ravenna en Padova en Wit geglazuurde straatbakstenen

Havenstraat, Huizen - Verbinding oude haven met oude dorpskern

Wienerberger – Mix KK: Siena, Mastiek, Ravenna en Padova en Wit geglazuurde straatbakstenen

Havenstraat, Huizen - Verbinding oude haven met oude dorpskern

Wienerberger – Mix KK: Siena, Mastiek, Ravenna en Padova en Wit geglazuurde straatbakstenen

Havenstraat, Huizen - Verbinding oude haven met oude dorpskern

Wienerberger – Mix KK: Siena, Mastiek, Ravenna en Padova en Wit geglazuurde straatbakstenen

Havenstraat, Huizen - Verbinding oude haven met oude dorpskern