Een vanzelfsprekende verbinding | Groene Loper, Oldenzaal

De Groene Loper doet zijn naam eer aan: een groene, vanzelfsprekende verbinding tussen het station en het centrum. Onderdeel van het grote masterplan Stationspark Oldenzaal Centraal. De ouverture - de aanleg van een tunnel - startte in 2014. De finale – de herinrichting van de Watertorenstraat - werd in 2015 afgerond. We zoomen in op dat laatste deel.

Een vanzelfsprekende verbinding

De Watertorenstraat was en is een bijzonder gebied in Oldenzaal. Grotendeels is dit te danken aan de bijzondere geografische hoogteligging. Niet voor niets dat in het verleden een watertoren op deze plek dankbaar van die hoogte gebruik maakte om waterdruk op te bouwen. Opvallend is dat de bebouwing rondom het gebied vooral een medische en zorggerelateerde functie heeft. De oudste gebouwen zijn het MST Ziekenhuis, een kantoorvilla waarin een marketingbureau is gevestigd en natuurlijk de Watertoren die sinds 2006 dienst doet als woning. De bebouwing heeft een afwisselende onderlinge stijl zowel in bouwhoogte als in rooilijn. Met verspringende gevellijnen, oriëntatie en materiaalgebruik. Dit geheel, in combinatie met de groene uitstraling en de lommerrijke monumentale bomen, geven de Watertorenstraat een campussfeer.

Parkachtig voorterrein
Helaas domineerden in dit bijzondere gebied tot de herinichting nog bus en auto. Een doorn in het oog van velen. En daarmee was het één van de uitdagingen voor de ontwerpers van BDP. uit Rotterdam om daar verandering in te brengen. Hetzelfde bureau was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de tunnel. In de totaalvisie van de ontwerpers werd er voor gekozen de tunnel te laten reageren op de Groene Loper. Eén wand wordt uitgevoerd in metselwerk terwijl de invulling van andere zijde van de tunnel parkachtige invulling krijgt. Wat betreft de Watertorenstraat, daar verdwenen de parkeerplaatsen uit het zicht zodat het MST Ziekenhuis een parkachtig voorterrein kreeg.

Monumentale bomen
In het nieuwe ontwerp werden alle materialen binnen de gemeentegrenzen én de aangrenzende terreinen zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Hierdoor ontstaat meer eenheid en lijkt het gebied bovendien groter dan voorheen. Ten slotte is ook de beplanting op elkaar afgestemd; gazon met los gestrooide monumentale bomen en rodondendrongroepen bepalen nu het beeld. De bus was niet geheel te wissen uit het straatbeeld. Immers, het station moet goed bereikbaar blijven. De busbaan – uitgevoerd in beton – werd versmald en voorzien van een speciaal op kleur gemaakte, uitgewassen deklaag. Deze coating sluit prachtig aan op de trottoirs die zijn uitgevoerd in gebakken waalformaat klinkers in de kleur basalt. Busbaan en trottoir zijn van elkaar gescheiden door een robuste betonnen band.
 
Ontwerp: BDP, Rotterdam
Opdrachtgever: Gemeente Oldenzaal
Aannemer: Reef Infra, Oldenzaal
Sortering: Wienerberger – Basalt vormbak waalformaat
Realisatie: 2015

Basalt VB WF | Groene Loper, Oldenzaal

Basalt VB WF | Groene Loper, Oldenzaal

Basalt VB WF | Groene Loper, Oldenzaal