Betere verbindingen door 'kansen in kernen' | Lageweg, Bergum

De Centrale As is de nieuw aangelegde grote weg om het gebied in en uit te rijden. De vele (kleine) kernen in de gemeenten Tietjerksteradeel en Dantumadeel worden ontlast. Met de provincie werd het project ‘Kansen in Kernen’ (KIK) gestart.

Betere verbindingen door 'kansen in kernen'

Verkeer afwaarderen
Bergum (Burgum) is het centrumdorp van de gemeente Tietjerksteradeel. En met ruim 10.000 inwoners is Bergum net te groot om het dorp qua verkeer te ontzien: de afwaardering beoogt een verkeersreductie van 50%. In overleg met de klankbordgroep komen er aparte rijbanen voor auto’s, fietsers en voetgangers. De kruispunten bij de verkeerslichten maken plaats voor rotondes. In het hart van het dorp komt een plein met nieuwe bebouwing. Het voormalige ABN-AMRO-pand wordt gesloopt. Als extra kansen zijn enkele woningbouwlocaties opgenomen.

De weg kan weer verbinden
Kansen om de verkeerveiligheid en de leefbaarheid van de zes kernen te vergroten. Kansen om de huidige weg anders in te richten, socialer te maken, groener, stiller. De weg die soms jarenlang als scheidslijn door het dorp liep, kan nu weer een verbinding worden.
 
PROJECTINFO
Opdrachtgever: Gemeente Tietjerksteradeel
Aannemer: KWS Infra, Leek
Jaar van realisatie: 2017
Straatbakstenen: Wienerberger - Brons wasserstrich DF

Bergum - Lageweg

Bergum - Lageweg

Bergum - Lageweg

Bergum - Lageweg