Mooiere poort naar Friese meren | Centrum, Lemmer

De provincie Friesland leeft ook van toerisme en watersport. Voor het Friese Merenproject benoemde de provincie drie programmalijnen: ‘grenzeloos varen’, ‘meer bestedingen aan de wal’ en ‘ecologie / duurzaamheid’. IJsselmeerdorp Lemmer is een sprekend voorbeeld van de provinciale aanpak.

De mooiere poort naar de Friese meren

Grenzeloos varen betrof het oplossen van knelpunten in kanalen en vaarten, om zo de Friese Meren beter met elkaar te verbinden. Nu is de ruimtelijke kwaliteit aan de beurt en over het doel ervan is men in Friesland heel helder: Het maatschappelijk rendement van investeringen in de Friese Meren vergroten. De provincie investeert in de ruimtelijke kwaliteit van watersportkernen en in de toegangspoorten naar Fryslân. Lemmer is een van de benoemde toegangspoorten.
 
Stabiele centrumfunctie
Lemmer trekt van oudsher veel inwoners van buiten Friesland aan en het dorp (10.000 inwoners) heeft weinig last van krimp. Sterker nog, Lemmer heeft een stabiele centrumfunctie voor het zuiden van Friesland en het noorden van Flevoland.
 
Rust in het straatbeeld
Fase 1 had betrekking op de kadestraten Kortestreek en Langestreek en de woon- / winkelstraten Waaigat en Flevostraat. Voor watersport passanten aan de Kortestraat en Langestraat werd ingezet op sfeer en gezelligheid. Koert de Vries, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente De Fryske Marren: De aanleg-mogelijkheden waren altijd al prima, maar de inrichting van het centrum was wat rommelig en gedateerd. Door de muurtjes uit de jaren 80 was de openbare ruimte totaal niet flexibel te gebruiken. Er was geen eenheid in het groen en de kades verschilden nogal in kwaliteit. Met de herinrichting van het gebied aan de Korte- en Langestreek is een eerste stap gezet in het opwaarderen van de ruimtelijke kwaliteit en het vergroten van de bruikbaarheid van de openbare ruimte.
 
Dna
Van origine is Lemmer een vissersdorp waar op de kades werd gewerkt en geleefd. Dit DNA was de leidraad. De Vries: Met robuuste en authentieke materialen is de sfeer van vroeger weer geïntroduceerd. Het type bestrating is in hoge mate bepalend voor de beleving van de ruimte. De straatbakstenen zijn hiervoor een grote meerwaarde en completeren het geheel. Voor de afgeleide doelstelling om tot meer rust te komen, verdween de overdaad aan straatmeubilair en muurtjes. Hoogteverschillen werden geëgaliseerd. De Vries: Met deze ingrepen doet het centrum recht aan de belangen van inwoners, bezoekers uit de regio en toeristen. Het respecteert en bekrachtigt het historische karakter van Lemmer.
 
Ontwerp/architect: Gemeente De Fryske Marren
Opdrachtgever: Gemeente De Fryske Marren
Aannemer: KWS Infra, Leek
Sorteringen: Mastiek KK80, Ravenna KK80, Ravenna dikformaat, Nero dikformaat en Hemelsblauw geglazuurde straatbakstenen - Wienerberger
Realisatie: 2015
 

Mastiek KK80 en Hemelsblauw geglazuurd | Herinrichting centrum, Lemmer

Mastiek KK80 (links), Hemelsblauw geglazuurd, Nero DF (rechter streep) en de Ravenna DF (rechts) | Herinrichting centrum, Lemmer

De mooiere poort naar de Friese meren | Herinrichting centrum, Lemmer

De mooiere poort naar de Friese meren | Herinrichting centrum, Lemmer

De mooiere poort naar de Friese meren | Herinrichting centrum, Lemmer

De mooiere poort naar de Friese meren | Herinrichting centrum, Lemmer