Een herkenbare en waardige entree | Stadsdiagonaal, Zutphen

Een nieuwe stadsdiagonaal verbindt het centrum van Zutphen met het nieuwe woon-werkgebied van de Noorderhaven. De nieuwe openbare ruimte, een ‘lint’ van zo’n 750 meter, werd ontworpen door Barbara van Dijk landschapsarchitecte bij SAB.

Een herkenbare en waardige entree

De nieuwe inrichting maakt Zutphen (48.000 inwoners) aantrekkelijker en zorgt voor een economische gebiedsimpuls. Interessant is het onderscheid tussen zogenoemde slimme en argeloze fietsers: De slimme fietser, gekomen vanaf het station, koos zelf een route om aan de andere kant van het centrum te komen. Nu vormen de achter elkaar liggende straatjes ook voor de argeloze fietser een vanzelfsprekende route. Een route die is uitgebreid en een fietstunnel onder het spoor door kreeg.
 
Nieuwe waterwerk
Met die, trouwens mooi verlichte, spoortunnel werd de genoemde verbinding met de ruim 800 nieuwe woningen in Noorderhaven gerealiseerd. De door SAB geadviseerde straatbakstenen - met splintervrije koppen - sluiten aan bij de (deels) historische bebouwing. Centraal in de stadsdiagonaal ligt het nieuwe waterwerk op de Overwelving. Het waterwerk maakt de relatie tussen de Berkel en de oude singelstructuur weer zichtbaar.
 
Levendig plein
De voormalige verkeersknoop de Overwelving is veranderd van een barrière in een aantrekkelijk en levendig plein; een herkenbare en waardige entree van de oude binnenstad van Zutphen. De historie van Zutphen is langs de stadsdiagonaal ‘leesbaar’ gemaakt door deze te begeleiden met in natuursteen gebeitelde teksten. De teksten worden aangelicht in het donker.

Oplaadpalen
De diagonaal is ook een mooie stimulans voor niet-gemotoriseerd verkeer. De wandelaar passeert meer groen en kan uitrusten op kekke bankjes. Het aantal beugels om de fiets te stallen verdubbelde. De route voert langs drie oplaadpalen voor twaalf fietsen. En op de Overwelving is een USB-paal gekomen voor het opladen van de mobiele telefoon. Rots maatwerk (Brummen) tekende voor de zitelementen, de watertafel en de productie van de historische teksten.

Ontwerp: SAB, Arnhem
Opdrachtgever: Gemeente Zutphen
Aannemer: Sallandse Wegenbouw, Haarle en Van Gelder, Elburg
Sorteringen: Wienerberger - Bruno, Mastiek en Ravenna vormbak dikformaat en Argenti strengpers dikformaat
Realisatie: 2015

Mastiek VB DF | Stadsdiagonaal, Zutphen

Een herkenbare en waardige entree | Stadsdiagonaal, Zutphen

Mastiek VB DF | Nieuwe en hergebruikte straatbakstenen | Stadsdiagonaal, Zutphen

Een herkenbare en waardige entree | Stadsdiagonaal, Zutphen