Entree voor de binnenstad | Pothoofdkade, Deventer

Het Pothoofd is een kade en een buurt in Deventer. Kade en buurt liggen aan de IJssel, direct ten zuiden van het centrum. De wijk bestaat tegenwoordig uit twee delen. Het zuidelijke deel is na 2005 geheel opnieuw ingericht als woongebied. De overslagkade aan het noordelijke deel werd sinds 2011 gerenoveerd en geschikt gemaakt voor het aanmeren van cruiseschepen. Deze 160 meter lange Pothoofdkade werd vervangen en richting rivier verlegd.

Entree voor de binnenstad

Deventer is de derde oudste stad van Nederland (stadsrechten in 1123); alleen Stavoren (1058) en Utrecht (1122) zijn ouder. De Pothoofdkade stamt uit omstreeks 1700. Tussen 1876 en 1969 heeft de kade een overslagfunctie. Vanwege stabiliteitsproblemen en de verplaatsing van de industriële activiteiten wordt de kade buiten gebruik gesteld. Om het toerisme te bevorderen, ontstaat midden jaren negentig het idee om de kade geschikt te maken voor passagiersschepen, een plan dat na 2007 met ‘Europees geld’ in een stroomversnelling komt.

Uitdaging
Hanzestad Deventer heeft een alom te respecteren historie. Voeg daar de bestaande ruimtelijke structuren en een stevig parkeerprogramma aan toe en je hebt ‘een uitdaging’ te pakken. De laad- en losfunctie voor binnenschepen die de kade vroeger had, is in moderne vorm teruggekeerd. Het oude spoorlijntje van de kade naar het NSstation kwam terug in de verharding. Het nog zichtbare fundament van een bastion is in de vernieuwde kade duidelijk gemarkeerd. Natuurstenen afwerkingen sluiten aan op de oude bouwwerken in de omgeving.
 
Veiligheid
Als aanlegplaats voor de riviercruisevaart kunnen passagiers hier in- en uitstappen. Het omliggende gebied tot aan de doorgaande geasfalteerde weg is verhard, zodat er een veilige toegang is – met ruime fietspaden en rabatstroken. Voor touringcars is naast de kade een parkeerplaats gemaakt voor halen en brengen van passagiers. Er is bovendien een auto-afzetplaats waar schippers veilig hun auto aan wal kunnen zetten.
 
Boegbeeldproject Pothoofdkade volgens de gemeente Deventer
“De nieuwe kade moet herinneringen uit het verleden oproepen en weergeven dat het hier vroeger een loswal was. De kade in de vernieuwde situatie nodigt uit om even naar toe te lopen en te genieten van de blik op de IJssel. De Pothoofdkade is een aanwinst voor het Deventer stadsgezicht en de poort van Salland en Overijssel.”
 
Ontwerp: LANDLAB, Arnhem
Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Aannemer: NTP Infra, Enschede
Sorteringen: Wienerberger - Mix WF en DF: Mastiek wasserstrich -
Bruno wasserstrich - Oliva wasserstrich
Realisatie: 2016

Entree voor de binnenstad | Pothoofdkade, Deventer

Entree voor de binnenstad | Pothoofdkade, Deventer