Thema: gebakken bestrating als slimme economische keuze

Over de kwaliteiten van gebakken bestrating lijkt iedereen het eens. Keramische materialen gaan vele honderden jaren mee en zijn onverwoestbaar. Juist door veroudering wint het aan authenticiteit. Ter illustratie: UNESCO plaatste de ‘keramische’ Amsterdamse grachtengordel in 2010 op de lijst werelderfgoederen en is daarmee “van unieke en universele waarde voor de mensheid en toekomstige generaties.”

De echte waarde van straatbaksteen

Dan de keerzijde: keramiek zou in aanschaf duur zijn. Wat niet per definitie waar is. Een deel van het assortiment Wienerberger straatbakstenen is qua initieel prijsniveau vergelijkbaar of zelfs lager dan alternatieve bestratingsmaterialen. Nog los van het gegeven dat alleen de initiële kosten een verkeerd beeld van de te maken begroting geven. In een bredere context en op de lange termijn is gebakken bestrating ook economische de beste keuze.
 
Blijvend in waarde
Uit onafhankelijk onderzoek (Tauw) blijkt dat de gemiddelde straatbaksteen ten minste 125 jaar mee gaat. Sommige bakstenen halen zelfs de 250 jaar. Vergeleken met andere verharding is dat twee tot wel vier keer zo lang. Hierdoor liggen over de totale levensduur de kosten van gebakken bestrating zeer laag. Door de lange levensduur wordt bespaard op nieuwe bestrating c.q. vervangingskosten.
 
Vanzelfsprekend hergebruik
Straatbakstenen verweren niet en behouden hun natuurlijke tint. Gebakken bestrating is steeds her te gebruiken, met een vervangingspercentage van maar 10%. Dit maakt gebakken bestrating een duurzame én voordelige keuze. Voor de goede orde: met hergebruik bedoelen we dat de straatstenen onveranderd terug in de bestrating zijn te plaatsen, bijvoorbeeld na onderhoudswerkzaamheden of bij herinrichting van de openbare ruimte. Hergebruik is dus iets anders dan recyclen. Royal Haskoning-DHV, over onveranderd hergebruik: “Gemeenten passen tussen 80% en 90% van de gebruikte bakstenen opnieuw toe bij herbestrating of groot onderhoud. Bestratingsaannemers ramen de mate van hergebruik voor straatbaksteen op 90%.”

Hogere belevingswaarde
Een subjectieve parameter als kwaliteit is niet in harde data te vatten. De prijskwaliteitverhouding evenmin. Het is echter een gegeven dat het een natuurproduct is met een eigen uitstraling. Straatbakstenen dragen bij aan een prettige leefomgeving. De gemeente Eindhoven verwoordt dit in hun ‘Position paper binnenstad Eindhoven’ zo: “Het rendement van investeringen in ‘belevingswaarde’ ligt per geïnvesteerde
euro hoger dan investeringen in ‘stenen’. Van een betere belevingswaarde worden mensen namelijk vrolijk, terwijl betere openbare ruimte veel meer als vanzelfsprekend wordt gezien. En pas gaat opvallen als het juist niet goed is.”
 
Budgetvriendelijke bestratingsoplossingen
Door steeds efficiëntere productieprocessen, slimme technologieën en schaalvoordelen biedt Wienerberger ook budgetvriendelijke keramische bestratingsoplossingen. Dit zorgt ervoor dat in economisch perspectief gebakken bestrating, zeker in keiformaten, interessante mogelijkheden biedt en op lange termijn absoluut de meest voordelige keuze is. Wil je weten welke voordelen straatbakstenen van Wienerberger jou te bieden hebben? Bekijk het hier.