Nieuw station en verkeersknooppunt | Knoop Lent, Nijmegen

Lent was ooit een dorp, maar vergroeide met grote broer Nijmegen. Knoop Lent is het gebied rondom het (nieuwe) treinstation Nijmegen Lent en de Lentse Lus. nu hét splitsingspunt voor het autoverkeer van en naar Arnhem, de Waalbrug en de nieuwe stadsbrug De Oversteek.

Nieuw station en verkeersknooppunt

Vijftien bouwlocaties
“Knoop Lent is een belangrijk onderdeel van de nieuwe verkeersstructuur in Nijmegen Noord. Het draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. Daarnaast geeft Knoop Lent een kwalitatieve impuls aan het gebied en draagt bij aan de doelstelling: verstedelijking van Nijmegen Noord.” Aldus de gemeente, waar ze, met de vele betrokken partijen, ook het hoofd koel moesten houden. De realisatie duurde zo’n drie jaar. Er waren momenten bij dat er op vijftien verschillende locaties gelijktijdig werd gewerkt. Er kwam een treinstation Nijmegen Lent, een stationsplein, een fietsbrug en een HOV-lijn.

Eindbeeld
Voor de stedelijke ontwikkeling en de ruimtelijke verblijfskwaliteiten tekenden de gemeente Nijmegen, ProRail en Movares. Voor de gehele stationsomgeving werd vooraf een grondig eindbeeld ontwikkeld. De ultieme ijkpunten in de studie waren de benodigde ruimte voor de verschillende verkeersstromen en de locatie van het nieuwe treinstation. Movares: “Het eindbeeld voor Nijmegen Lent was richtinggevend voor de uitwerking van de verschillende onderdelen, zoals de verkeersinfrastructuur en het ontwerp van station en omgeving.”

Auraton
Mooi aan de transformatie is het duurzame karakter. De structuren voor verkeer en water en kleinschalige energiemaatregelen werden in het voorbereidings- en uitvoeringstraject verankerd. Wienerberger tekende met de Auraton waalformaat en dikformaat voor de bestrating.

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen
Ontwerp en uitvoering: Heijmans, Rosmalen
Sorteringen: Auraton WF en DF - Wienerberger

Auraton WF en DF | Knoop Lent, Nijmegen

Auraton WF en DF | Knoop Lent, Nijmegen

Auraton WF en DF | Knoop Lent, Nijmegen

Auraton WF en DF | Knoop Lent, Nijmegen