Het Ten Kateplein is in nauwe samenwerking met de buurt vernieuwd | Amsterdam-West

Het Ten Kateplein, in augustus 2013 feestelijk geopend, werd in nauwe samenwerking met de buurt ontworpen. De omliggende straten van de Van Lennep-buurt krijgen, volgens dezelfde werkwijze, eveneens een opknapbeurt.

Het Ten Kateplein is in nauwe samenwerking met de buurt vernieuwd

Het nieuw ingerichte plein is fors groener geworden. Mooi zijn de 50 boombakken van natuursteen, met vaste planten, fruit en winterharde kruiden. Op 2 pleinhoeken zijn zitgelegenheden aangelegd. Ook op de randen van de plantenbakken is het lekker zitten.

Noviteiten zijn ook een geluiddempende voetbalkooi, een nieuwe speelvoorziening en bedriegertjes die water spuiten. De herinrichting is een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie. Buurtbewoners vonden het oude binnenplein “een stenige vlakte zonder uitstraling”. En: “Er werd in het wilde weg gevoetbald, de ballen vlogen om de oren, het geluid bleef maar weerkaatsen”.

Brainstorm
Stadsdeel West vroeg de buurt schriftelijk om oplossingsrichtingen en stelde in 2010 een werkgroep van betrokken buurtbewoners samen. Een goede aanjager: om ideeën op te doen, maakte de werkgroep per fiets een rondgang langs Amsterdamse pleinen. Ook met specifieke doelgroepen - autochtonen, allochtonen, senioren, gehandicapten en kinderen - werd gebrainstormd. De voorkeur ging uit naar een inrichting met de boombakken als drager van het concept. Peter Ulle vertaalde de wensen naar een logisch en consistent ontwerp. Ulle: “Wellicht kunnen bewoners de bakken met fruit en kruiden adopteren en zelf beheren, dit vergoot de betrokkenheid van het plein.”

Opdrachtgever: Gemeente, Amsterdam
Architect: Peter Ulle, Amsterdam
Uitvoerder: NL '81 Infra BV, Uden
Sortering: Zonnebloem wasserstrich DF - Wienerberger

Zonnebloem wasserstrich DF | Ten Kateplein, Amsterdam

Zonnebloem wasserstrich DF | Ten Kateplein, Amsterdam

Zonnebloem wasserstrich DF | Ten Kateplein, Amsterdam