Industriële contouren als thema voor nieuwe gebouwen | Oostpoort, Amsterdam

Oostpoort was lang een rafelrand van de stad: laagbouw, bedrijven en open terreinen. Met de komst van winkels, kantoren en woningen moest de buurt hét centrum van Amsterdam-Oost worden.

Industriële contouren werden gebruikt als thema voor nieuwe gebouwen

De uitgangsituatie was duaal: groei qua voorzieningen en werkfuncties, maar een zwakke sociaaleconomische structuur. De stedenbouwkundige visie kwam mede voort uit het onderhandelingsresultaat van Stadsdeel Oost en ontwikkelaar OCP. Projectbureau Oost, in 2013: “Er komen minder appartementen, meer laagbouwwoningen en een ruimer, groener openbaar gebied. Er komen ruim 80 sociale huurwoningen. Dit nieuwe plan sluit beter aan bij de vraag op de woningmarkt en wordt stapsgewijs ontwikkeld. Hierdoor kan het sneller worden gerealiseerd. Het nieuwe plan zal naar verwachting kopers en huurders aanspreken, die stedelijk willen wonen in een groene, verzorgde en verkeersluwe woonwijk.”

Intieme pleintjes en winkelstraatjes
In Oostpoort Oost komen nu 30 kadevilla‘s langs de Ringvaart, 70 herenhuizen (koop), 35 vrije sector koopappartementen en 84 sociale huurappartementen. Naast de woningen komt er een horecagelegenheid in het historische Ammoniakgebouw van de vroegere Oostergasfabriek. De nieuwe woonwijk in het oostelijk deel vormt de schakel met het meer levendige westelijke deel, waar eerder al veel steigers verschenen voor appartementen en een winkelgebied met daaronder een parkeergarage. “Dit wordt een echte Amsterdamse wijk met een mix van historische gebouwen van de voormalige Oostergasfabriek en sfeervolle nieuwbouw met intieme pleintjes en winkelstraatjes en bijpassende bestrating.“

Alles wat een stad tot een stad maakt
Voor de balans tussen de industriële bebouwing, de frisse nieuwbouw en de beoogde intimiteit tekende een groot aantal bureaus: Soeters Van Eldonk, Molenaar & Co., P. Verhey/J. Janssen, Hollands Zicht, Zwarts & Jansma, Kraaijvanger en Mulleners & Mulleners. Stedenbouwkundig architect Sjoerd Soeters: „Oostpoort heeft de sfeer van een intiem stadscentrum. De openbare ruimten, de straten en de pleinen zijn compact, zodat mensen elkaar in die openbare ruimte kunnen herkennen. De gevels van de oude fabrieksgebouwen worden behouden. Er staan industriële contouren die we ook als thema hebben gebruikt voor de nieuwe gebouwen. Alles wat een stad tot een stad maakt, brengen we bij elkaar.“

“Het is echt een leuk gebiedje geworden”
Voor deze grootschalige herinrichting van pleinen, straten, kademuren en trottoirbanden werd een combinatie van materialen ingezet. Voor de kademuren en voor een ingelegd pleinmozaïek werd graniet gebruikt. Voor de de warme, gebakken bestrating viel de keuze op Rosa wasserstrich dikformaat van Wienerberger. Ron Karnekamp, verantwoordelijk voor de inkoop bij de gemeentelijke Materiaaldienst: Deze herinrichting betrof een behoorlijke hoeveelheid. Het ontwerpteam heeft gekozen voor deze baksteen van Wienerberger; een wat grillige, gevlekte steen. Hij past mooi bij de oude én nieuwe bebouwing. Het is een leuk gebiedje geworden.“

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Deelraad Oost
Sorteringen: Rosa wasserstrich DF - Wienerberger

Rosa wasserstrich DF | Oostpoort, Amsterdam

Rosa wasserstrich DF | Oostpoort, Amsterdam

Rosa wasserstrich DF | Oostpoort, Amsterdam

Rosa wasserstrich DF | Oostpoort, Amsterdam