Keramisch renoveren en optoppen

De wijk 110-Morgen in Rotterdam Schiebroek ondergaat een metamorfose. Circa eenderde van het bezit wordt gerenoveerd, tweederde wordt vervangen door nieuwbouw. In dit artikel beschrijven we de renovatie van drie verouderde jaren 70 flats aan de Orionstraat. Nieuwbouw was hier economisch en ruimtetechnisch onhaalbaar.

De flats kregen een extra bouwlaag en een nieuw uiterlijk. Waar mogelijk werden bestaande materialen opnieuw gebruikt. Bijzonder in bouwkundig opzicht was de toepassing van het Poriso Lijmsysteem voor het optoppen en grootschalig renoveren. Een rondgang langs de betrokkenen, op zoek naar de beweegredenen en ervaringen.
 
Licht in gewicht
“De flats moesten met een verdieping worden opgetopt. Dan moet je serieus rekening houden met de al bestaande fundering. De constructeur (Willem Klaverveld, bouwkundig adviesbureau ABT, red.) deed uiteindelijk de finale materiaalkeuze. De keuze voor de Poriso blokken is met name geweest vanwege het lichte gewicht en de goede constructieve eigenschappen.”
 
Natuurlijke, duurzame materiaalkeuze
Peter Couwenbergh MSc, architect ConsortArchitects: “Renoveren, uitbouwen en optoppen van drie woonblokken. Om zo’n project tot in het DNA op te waarderen, neem je duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid mee. Met de extra bouwlaag steeg het aantal woningen van 36 naar 48. De appartementen hebben een nette, mooie uitstraling gekregen. Gebruikmakend van natuurlijke materialen als baksteen, keramische blokken en houtelementen. We hebben dit project prominent op onze website geplaatst, dit is een mooie referentie.”

Nieuwe oplossing
Louis van Driel, productmanager Binnenmuur Wienerberger: “De bouwmaterialenhandelaar bood in eerste instantie Poriso metselblokken aan, omdat dit de vraag was. We hebben toen, gezien de omvang en de vele meters rechte wanden, een oplossing geboden met het nieuwe Poriso Lijmsysteem. We hebben dit met de handel en de verwerker geconcretiseerd. BMN heeft de logistiek goed geregeld, steeds just in time.”

Onderscheidend met lijmsysteem
Jaco van Milligen, onderaannemer MILLPRO: “We begonnen met het vermetselen van Poriso. In eerste instantie zouden alleen de woningscheidende wanden van de vierde bouwlaag van flat één worden gelijmd. Dit lijmen beviel zeer goed, we wilden het op het gehele project toepassen. Daarover overlegd met de bouwmaterialenhandelaar en Wienerberger. Het is een nieuwe werkwijze, daar ben ik gevoelig voor: ik moet me als specialist blijven onderscheiden. Het lijmsysteem zorgt voor een razendsnelle verwerking. Mits goed gedetailleerd, zijn de binnenmuren gegarandeerd krimp- en scheurvrij. Met meer comfort voor de eindgebruikers. Ik zeg regelmatig tegen mijn klanten: ‘U kunt óók een binnenmuur van keramiek krijgen’.”

Behartiging van bewoners
Bewonersorganisatie 110-Morgen: “Als je door de Orionstraat rijdt, dan zie je dat de tweede fase is begonnen. Nu gaan we een fase in dat woningen gestript worden, waarbij de muren blijven staan en vanaf dat moment worden de woningen weer opgebouwd naar de normen van deze tijd. Tevredenheid en waardering. De inzet van afgelopen jaren om de belangen van de bewoners te behartigen in de herstructurering kwam hierin wel naar voren. De goede samenwerking geeft aan dat we het met elkaar doen. Wij wensen de firma Buskoop en Bouwvereniging Onze Woning de komende jaren veel succes met het vernieuwen van ons 110-Morgen.” Gezien de omvang en de vele meters rechte wanden vonden we een oplossing met het Poriso Lijmsysteem.

Opdrachtgever: Bouwvereniging Onze Woning, Rotterdam
Architect: Peter Couwenberg Msc, ConsortArchitects, Rotterdam
Aannemer: Bouwservice Buskoop, Rotterdam
Verwerker: MILLPRO keramische binnenmuren, Hardinxveld-Giessendam
Leverancier: BMN (voormalig van Neerbos), Dordrecht
Materiaal: Poriso Lijmsysteem

Keramisch renoveren en optoppen

Keramisch renoveren en optoppen

Keramisch renoveren en optoppen