Kwaliteitsimpuls voor openbare ruimte | Centrumplan, Hoogkarspel

Een nieuw gemeentehuis als aanjager voor het nieuwe dorpshart van Hoogkarspel. Gemeentehuis, kerk en winkels zijn geconcentreerd rond een nieuw herkenbaar dorpsplein.

Kwaliteitsimpuls voor openbare ruimte

Hoogkarspel, 8.000 inwoners, ligt in de West-Friese fusiegemeente Drechterland. Het oude gemeentehuis werd gesloopt en maakte plaats voor een nieuw in te richten plein. Het plan werd geënt op de strokenverkaveling van het weidelandschap in West-Friesland. Er kwamen twee nieuwe ‘stroken’ met bebouwing, waarvan het gemeentehuis er één is.
 
Vorm en uitstraling
Uit het stedenbouwkundig plan: “Hoogkarspel is ontstaan langs een lint. Het landschap wordt getekend door langwerpige kavels, rechthoekige bouwblokken met de kopse gevels en nokrichtingen richting het lint bepalen de vorm en uitstraling van het nieuwe centrum.” Waar eerst het oude gemeentehuis stond, kwam een plein met een zogenoemd middenblok met winkels en daarboven appartementen. Een pleindeel is voor parkeren, het andere werd een autoluw verblijfsplein voor evenementen. Een half-verdiepte parkeerkelder onder het nieuwe gemeentehuis biedt plaats aan 56 auto’s.
 
Open vormgeving
De gemeente Drechterland: “Het buitenleven krijgt in het nieuwe ontwerp alle ruimte, hetgeen goed past bij onze plattelands-gemeente. Door de open vormgeving wordt het gemeentehuis verbonden met het plein. Een levendig dorpsplein waar inwoners komen en gaan, hun boodschappen doen en straks op het terras van de zon genieten.”
 
Hoogwaardige materialen
Landschapsarchitecte Maithe Vos: “De gemeente wilde met de nieuwe inrichting boven zichzelf uitstijgen. Daarom is gekozen voor hoogwaardige materialen. Gebakken materiaal gecombineerd met betonstraatstenen, bijzondere verlichting en speciaal ontworpen zitelementen rond de bomen, die het plein een groene uitstraling geven.”
 
Kwaliteitsimpuls
Nogmaals de gemeente, terugblikkend op een binnenstedelijke herontwikkeling van circa drie hectare: “Het doel reikte verder dan de nieuwbouw van het gemeentehuis. We wilden een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte geven, de lokale economie stimuleren en het verblijfsklimaat in het centrum verbeteren.”
 
Ontwerp: HB Adviesbureau, Alkmaar
Opdrachtgever: Gemeente Drechterland, Hoogkarspel
Aannemer: Schadenberg Infra BV, Hem
Sortering: WienerbergerGala wasserstrich langformaat
Realisatie: 2015