Lichtenberg Mix KK80

Lichtenberg-mix voor behoud wijken in landgraaf | wijk Nieuwenhagen - Lichtenberg, Landgraaf

De gemeente Landgraaf, HEEMwonen, Provincie Limburg en Parkstad Limburg hebben de handen in elkaar geslagen om de wijk Nieuwenhagen- Lichtenberg voor toekomstige generaties te behouden.

Lichtenberg-mix voor behoud wijken in landgraaf

Bevolkingskrimp
De buurt maakt deel uit van de Limburgse Wijkenaanpak en vormt één van de vijf wijken in Parkstad Limburg waar de bevolkingskrimp grote gevolgen zal hebben. Er zijn minder woningen nodig en de woonwensen zijn sinds de bouw van de wijken, veelal in de jaren ’60 en ’70, danig veranderd.

Woningen die niet meer aan de wensen voldoen, worden aangepast of maken plaats voor nieuwbouw, fors meer groen en meer ruimte. Sloop van een deel van het bezit voorkomt leegstand en verloedering.

Grote uitdagingen
Het via brede inspraak geformuleerde Wijkontwikkelingsplan voorzag “grote uitdagingen op zowel het sociale als op het ruimtelijke vlak”. Fase één betrof de aanleg van het centrale Surinameplein, gevolgd door het opnieuw ontwerpen en bestraten van de wijk. Ruud Knipping, acquisiteur bestratingsmaterialen bij Wienerberger: “Landgraaf is een regio van kalk en mergel. Dat gegeven is, voor de bestrating, uitgewerkt tot een speciale Lichtenberg-mix: een sortering met gele, kalkachtige accenten die refereren aan de omgeving. Naast deze zogenoemde Lichtenberg-mix zijn er dikformaten Siena verwerkt.”

Opdrachtgever: Gemeente Landgraaf
Architect: Gemeente Landgraaf
Aannemer: Laeven Infra, Landgraaf
Sorteringen: Lichtenberg mix KK80 + Siena DF - Wienerberger

Siena DF | Lichtenberg, Landgraaf

Landgraaf Lichtenberg

Lichtenberg Mix KK80

Landgraaf Lichtenberg

Siena DF