Gemeentehuis, Lochem, Tigre strengpers, UWF - Norton vormbak, UDF - Astra strengpers, UWF

Lochem, stad aan de Berkel | gemeentehuis, Lochem

Een verouderd bedrijventerrein nabij de historische kern van Lochem wordt gefaseerd herontwikkeld tot een veelzijdig landschap voor wonen, werken en voorzieningen. Een nieuwe koers derhalve voor een hoogwaardige uitbreiding van het centrumgebied, sterk verbonden met de oude stadskern.

Lochem, stad aan de Berkel

Lochem is een Hanzestad en de trotse bezitter van een door de eeuwen heen gestaag gegroeid historisch weefsel. Het centrum heeft mooie pleinen, straten en stegen. Water en oude boompartijen geven de stad sfeer. In de ‘afgeronde’ historische binnenstad was onvoldoende ruimte voor stedelijke voorzieningen.

Pleinbestrating
De keuze qua pleinbestrating kwam stapsgewijs tot stand. Verhees: “Dit plan vroeg om een hoogwaardige gebakken bestrating. We zochten een steen die een verbinding legt tussen gemeentehuis en bordes. Een straatbaksteen die samengaat met de gladde oranjerode gevelbakstenen en de plintmuren. En een baksteen die een rustig en tegelijkertijd genuanceerd bestratingsvlak geeft naast de grote bouwmassa. Met de Tigre was het raak; een projectspecifieke steen; geelbruin/paarsblauw gereduceerd. Na proefvakbemonstering is een at random menging met een klein percentage donkere Astra voorgesteld. Dit niet alleen ter verlevendiging van het vlak, maar ook om overmatige lichtreflectie te voorkomen. Deze ontstaat bij lage zonnestand, bezien vanuit de hal, kijkend naar het zuiden.”

Stralende bakstenen
Voor de andere delen en verblijfszones van het gebied werd gekozen voor de Norton (paars/blauw gereduceerd) als basissteen. Wienerberger richtte daarvoor proefvlakken in. Verhees: “Goede sessies. Je zag hoe de oranjerode gevelstenen van het gemeentehuis gingen stralen naast het proefvak met de diepdonkere Norton. De baksteen heeft een moderne uitstraling en is kwalitatief gelijkwaardig aan de klinkerbestratingen in de oude stadskern. Bovendien is het een standaard product, in meerdere formaten leverbaar. Daarmee is het breed toe te passen en kan het de openbare ruimte tot een samenhangend geheel maken."

Opdrachtgever: Gemeente Lochem
Partners: Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel
Masterplan Rein Geurtsen & partners BV, Delft
Ontwerp buitenruimte: Rein Geurtsen & partners BV / Verhees voor Landschap, Delft
Uitvoerder: Hoornstra Infrabouw, Doesburg
Sorteringen:  Tigre strengpers UWF (project specifiek), Norton vormbak DF en Astra strengpers UWF (project specifiek)  - Wienerberger

Gemeentehuis, Lochem, Tigre strengpers, UWF - Norton vormbak, UDF - Astra strengpers, UWF

Gemeentehuis, Lochem

Gemeentehuis, Lochem, Tigre strengpers, UWF - Norton vormbak, UDF - Astra strengpers, UWF

Gemeentehuis, Lochem

Gemeentehuis, Lochem, Tigre strengpers, UWF - Norton vormbak, UDF - Astra strengpers, UWF

Gemeentehuis, Lochem

Gemeentehuis, Lochem, Tigre strengpers, UWF - Norton vormbak, UDF - Astra strengpers, UWF

Gemeentehuis, Lochem

Norton vormbak DF | Gemeentehuis Lochem

Gemeentehuis, Lochem, Tigre strengpers, UWF - Norton vormbak, UDF - Astra strengpers, UWF

Gemeentehuis, Lochem