Meer comfort en minder stookkosten | Grootschalig renoveren in Lisse

De Vogelwijk in Lisse dateert van eind jaren 60. Woningstichting Stek renoveerde de vijf carrévormige bouwblokken . Met subtiele ingrepen een goede facelift voor 218 woningen. In één bouwstroom. Hulde, ook voor Hooyschuur architecten bna uit Wormerveer. Een bureau dat zich terecht positioneert als ‘Kenniscentrum voor Transformatie & Restauratie’.

218 keer meer comfort en minder stookkosten

De rijwoningen van toen waren een beetje eenheidsworst. Constructief goed, maar qua voorzieningen verouderd. Doelstelling was om samen met de zittende huurders tot een breed gedragen renovatieplan te komen. Uitgangspunten waren: minimaal label B optionele comfortverbeteringen en verandering van beeld en ruimte door individualisering van de woningen. De renovatie moest in bewoonde toestand worden uitgevoerd. Daarvoor werden de 218 woningen opgedeeld in vijf typen; variërend in mate van gevel- en dakisolatie. Per woningtype werd een specifieke aanpak uitgewerkt, afgestemd op de staat van het bezit.
 
Door intensieve samenwerking en het werken met een LEAN-planning had het proces een snelle doorlooptijd. De bakstenen gevel kon in één dag worden vervangen. De prefab onderdelen, ontwikkeld aan de hand van een modelwoning, werden van buitenaf gemonteerd. Voor corporatie Stek geldt dat het de woningen kon behouden. De levensduur is met 35 jaar verlengd. De woningen werden aangepast aan de huidige energie-eisen. Alle woningen zijn door de EPA -adviseur voorzien van een groen energielabel.
 
George Altena, Coen Hagedoorn Bouwgroep:
“Groot onderhoud aan 218 woningen, zonder dat bewoners verhuizen, vraagt voorbereiding. Om snel en efficiënt te kunnen werken, hebben wij eerst proefgedraaid in een leegstaande woning. Wij zijn gaan schetsen en ontwikkelden een pilot. Aan de hand van de pilot zijn de gevels en daken prefab uitgevoerd. Om de overlast te beperken, zijn de gevels en daken in één dag vervangen. In de ochtend werd de gevel of het dak verwijderd, zodat in de middag een prefab-element kon worden teruggeplaatst. Zo hadden de bewoners aan het einde van de middag weer een wind- en waterdichte woning. In drie achtereenvolgende dagen zijn de werkzaamheden aan de voor- en achtergevel en het dak uitgevoerd. Oudere mensen, mensen met astma en mensen die slecht ter been zijn, konden tijdelijk wonen of verblijven in de logeerwoningen die Stek Wonen klaar had staan. Een mooi geklaarde klus.”
 
Ron Baltussen, Hooyschuur architecten:
“Je zag hier verouderde systeembouw met visueel-kwalitatief slechte gevels. In hoge mate identiek. Terwijl corporaties en huurders op het moment een zekere individualisering nastreven. Maar hoe ver ga je daarin mee? De Nederlandse sociale woningbouw oogt weliswaar saai, maar heeft daarmee wel rust en samenhang in zich. Daarmee zijn we aan de slag gegaan, op zoek naar de balans tussen persoonlijke expressie en samenhang. De rijen zijn steeds opgedeeld in blokken van acht tot twaalf woningen. Van ieder blok maakten we een soort schilderijtje. Door de gemetselde gevels in verschillende maar bij elkaar passende kleuren uit te voeren, ontstond zowel samenhang als afwisseling en individualiteit. Daarnaast kon met het geïsoleerde HSB-element worden geïnvesteerd in duurzaamheid en comfort. Binnen dat kader zijn we gaan componeren met drie verschillende kleuren baksteen. Eén baksteenuitstraling identiek qua textuur en formaat maar onderscheidend in kleur. Het potdeksel-hout zorgt voor een prettig ogende woningscheiding. Kortom, individualisering binnen een collectief beeld. Passeer je met de auto, dan zie je het niet. Met de fiets vallen de kleurverschillen op. Passeer je te voet, dan is de beoogde individualiteit helder te herkennen.”
 
Rien van Amerongen, Adviseur Gevel & Wand Wienerberger:
“In dit project is gekozen om de buitenschil te vervangen met volle gevelbakstenen. Een alternatief hiervoor is de SlimBrick baksteen, waardoor meer ruimte ontstaat voor isolatie. Maar ook met standaard gevelbakstenen ontstaat een passende, robuuste renovatie-oplossing. De bouwer heeft in Lisse puik werk geleverd, met een fantastische procesbeheersing. Het is mooi om je bijdrage aan dit keuzeproces te mogen leveren. Een goede architect was hier bezig. Hij wist met de diverse gevelbakstenen een subtiel kleurpalet te creëren.
 
Opdrachtgever: Woningstichting Stek, Lisse
Architect: Ron Baltussen, Hooyschuur Architecten, Wormerveer
Aannemer: Coen Hagedoorn Bouwgroep, Huizen
Leverancier: Kooy Baksteencentrum, Bilthoven
Gevelbakstenen: Koraalrood, Beigerood en de Mastiek - Wienerberger Haaften
Dakpannen: Madura Leikleur mat engobe en natuurrood