Met nieuwe bestrating meer eenheid | Santrijngebied, Oosterhout

Dat lokale politiek ook het managen van emoties is, bewijst het Santrijngebied in Oosterhout. Met de grootschalige verbetering van het stadshart moesten de verschillende centrumfuncties meer samenhang krijgen.

Met nieuwe bestrating meer eenheid

In 2001 sneuvelt een ambitieus plan van architect Ashok Bhalotra. Het plan, met spectaculaire hoogbouw als poort naar het centrum, brengt een schok in de gemeenschap teweeg. In 2008 volgt het Amsterdamse bureau Rijnboutt met een realistischere visie. Supervisor Bart van der Vossen: “Het Santrijngebied heeft het gevoel de achterkant van de basiliek te zijn en nergens bij te horen.” Van der Vossen maakt daarop een plan voor versterking van het stadshart. In het kort: een impuls voor stedelijk wonen, vernieuwbouw van theater en bibliotheek, meer groen en een betere entree naar het centrum. Het zou toch nog tot 2012 duren voordat de gemeenteraad een klap geeft op de herontwikkeling c.q. het Rijnboutt-masterplan. In 2014 ziet het gemeentelijke Inrichtingsplan Openbare Ruimte het levenslicht.
 
Comfortabel en harmonieus
Miriam Kierkels, senior ontwerper openbare ruimte gemeente Oosterhout: “In het centrum is met een grootschalige vernieuwing een theater en bibliotheek gerealiseerd op de plek waar ze reeds sinds de jaren tachtig gevestigd waren. De buitenruimte is autovrij gemaakt en ingericht op verblijven. Thema van de inrichting binnen en buiten vormt de huiskamersfeer. Voorheen was het plein kil en onaangenaam, gedomineerd door de grote gebouwen rondom. Door de functionele aanpassing, de vormgeving en het materiaalgebruik is er nu sprake van een comfortabel geheel dat zich harmonieus voegt in de rest van stad.”

Rode gebakken klinkers
De fases 1 en 2 (Torenstraat/Torenplein/Basiliekplein) zijn in 2015 afgerond. De Torenstraat, met woningen, winkels, een theater/bibliotheek en op het einde de basiliek, is een belangrijke entree naar het centrum. Door de inrichting met rode gebakken klinkers in het hele straatprofiel en een doorlopende brede grijze band ontstaat het gewenste rustige, samenhangende beeld. Het voetgangersgebied nabij de basiliek wordt aangeduid door middel van een verlaagde band in de straat en een fysieke afsluiting.
 
Ontwerp (stedenbouwkundig): Rijnboutt, Amsterdam
Ontwerp (openbare ruimte): Gemeente Oosterhout
Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Aannemer: Van der Zanden, Moergestel
Sorteringen: Wienerberger – mix KK80: Omber - Padova - Rosa wasserstrich waalformaat
Realisatie: 2015

Met nieuwe bestrating meer eenheid | Santrijngebied, Oosterhout

Met nieuwe bestrating meer eenheid | Santrijngebied, Oosterhout

Met nieuwe bestrating meer eenheid | Santrijngebied, Oosterhout

Met nieuwe bestrating meer eenheid | Santrijngebied, Oosterhout