Euroton Rood WF - Euroton Brons DF - Mastiek DF - Omber KK70 - Omber DF - Bruno DF - Paviona WF – Siena Blindegeleidestenen DF

Met oprechte ambitie kom je verder | integrale reconstructie, Ommen Zuid

Als we het over mooie plekken in Nederland hebben, dan kunnen we moeilijk om het Vechtdal in Overijssel heen. Al was het maar vanwege de landerijen en de Saksische boerderijen. Aan de oevers van de Vecht ligt Ommen, met 17.000 inwoners een van de regionale centra.

Met oprechte ambitie kom je verder

Kwaliteitsimpuls
Het centrum van Ommen is mooi van zichzelf. Ten zuiden van het stadje stroomt de Overijsselse Vecht. Je waant je hier in de natuur, terwijl de stad maar een brug verder is. Het openbare gebied vanaf de brug richting station en daarmee het historische centrum verdiende een kwaliteitsimpuls. Ook om de zuidzijde van de stad meer te betrekken bij de toeristische functies en groepsaccommodaties aan de Vecht.

Met steun van de provincie Overijssel kon Ommen aan de slag met de Integrale Reconstructie Ommen Zuid. Nu is ‘integraal’ een redelijk containerbegrip, zo niet in Ommen.

Een overzicht van de verrichte reconstructies:

  • Opwaardering omgeving station; aanpassen en verbeteren van verhardingen en riolering, verbeterde parkeervoorzieningen;
  • Oprekken verblijfsgebied centrum richting Vecht;
  • Herinrichting en groot onderhoud Vechtbrug;
  • Stationsweg ‘duurzaam veilig’ met snelheid 50 km/u;
  • Vervanging riolering, verhardingen, lichtmasten en wegmeubilair;
  • Veilige fietsverbinding centrum en Ommen Zuid;
  • Ontmoedigen doorgaand verkeer door centrum. 

Onalledaagse selectie bestratingen
Het project werd aanbesteed op basis van een Design & Construct, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk wordt voor het uitvoeringsontwerp, de infrastructuur en aanleg. De combinatie Roelofs/NONAK kon de gevraagde brede scope invullen. Roelofs staat voor een integrale aanpak van ontwerp en realisatie van infrastructurele projecten, NONAK BV is de aannemer binnen de Dunnewind Groep. Met het ontwerpteam van genoemde combinatie zorgde Wienerberger voor de bepaald onalledaagse selectie bestratingen.

Opdrachtgever: Gemeente Ommen
Architect: Roelofs Advies & Ontwerp, Den Ham
Aannemer: Combinatie Roelofs/NONAK
Sorteringen: Rood WF (project specifiek), Brons DF (project specifiek), Mastiek DF, Omber KK70 (project specifiek) en DF, Bruno DF, Paviona WF en Siena Blindegeleidestenen DF - Wienerberger

Brons DF | Reconstructie Ommen

Euroton Rood WF - Euroton Brons DF - Mastiek DF - Omber KK70 - Omber DF - Bruno DF - Paviona WF – Siena Blindegeleidestenen DF

Reconstructie Ommen

Euroton Rood WF - Euroton Brons DF - Mastiek DF - Omber KK70 - Omber DF - Bruno DF - Paviona WF – Siena Blindegeleidestenen DF

Reconstructie Ommen

Brons DF en Siena Blindegeleidestenen DF | Reconstructie Ommen