Overwerk voor kaartenmakers google maps | Spoorzone, Delft

In 2018 moet Spoorzone Delft helemaal gereed zijn. Aanleiding voor deze operatie was de vervanging van het Delftse spoorwegviaduct door een 2.300 meter lange spoortunnel.

Overwerk voor de kaartenmakers van google maps

De eerste tekeningen dateren uit 1999, van de hand van de Spaanse stedenbouwkundige Joan Busquets. In februari 2015 konden het ondergrondse station, de nieuwe stationshal en de eerste tunnelbuis met twee treinsporen aan opdrachtgever ProRail worden opgeleverd.

Wijkontsluitingsweg
Zo’n 37 hectare ging en gaat op de schop. Bijna 800 woningen, een stadskantoor, parkeergarage, ondergrondse fietsenstallingen en ingrijpende reconstructies van de openbare ruimte rond het voormalige spoortracé. De Coenderstraat (aan de westzijde van het huidige station) wordt verbreed tot wijkontsluitingsweg en wordt doorgetrokken tot de Westlandseweg. Aan weerszijden komen bomenrijen en bebouwing.

Stadspark
Ingrijpend is een understatement, de kaartenmakers van Google Maps maken hier overuren om de mutaties bij te houden. Veranderingen die worden gerealiseerd door Combinatie CrommeLijn (Dimco, Mobilis en Dura Vermeer Groep). Centraal in de Spoorzone en boven de gegraven tunnel komt een stadspark van 40 bij 600 meter.
 
Gescheiden tracés
Het park wordt halverwege doorkruist door de Westlandseweg, waardoor een noordelijk en een zuidelijk deel ontstaat. De weg is van oudsher een van de belangrijkste oost-westverbindingen van Delft. Ook in de nieuwe situatie is gekozen voor gescheiden tracés voor fietsers, auto’s en trams/bussen. Op de foto de Westlandseweg met naast de trambaan de crèmekleurige klinkerverharding Argenti. Een strengpers-sortering van Wienerberger Heteren.

Ontwerp: Combinatie Crommelijn v.o.f.
Opdrachtgever: Gemeente Delft
Sortering: Wienerberger Argenti strengpers keiformaat
Realisatie: 2015
 

Argenti SP KK65 | Spoorzone, Delft

Argenti SP KK65 | Spoorzone, Delft

Argenti SP KK65 | Spoorzone, Delft