Sedum exclusief wasserstrich WF

Schoolvoorbeeld succesvol binnenstedelijk herontwikkelen | Piushaven, Tilburg

Havensteden over de hele wereld hebben ermee te maken: veranderende eisen aan havengebieden en de verplaatsing van de havens naar locaties buiten de stad. Het resultaat? Een unieke kans voor stedelijke vernieuwing. Zo ook in Tilburg, waar Thérèse Mol sinds 2005 als projectmanager verantwoordelijk is voor de transitie van de Piushaven.

Schoolvoorbeeld van succesvol binnenstedelijk herontwikkelen

“In totaal gaat het hier om 16 vastgoedontwikkelingen met elk een eigen ontwikkelaar”, vertelt Mol. “Om te zorgen dat dit niet leidt tot een wildgroei aan gebouwen, is ieder project gekoppeld aan een planteam van omwonenden. Zij mogen hun advies uitbrengen over de plannen. Hierop moeten de ontwikkelende partijen gemotiveerd reageren. Vervolgens komt een ontwikkelaar voor finale accordering naar het kwaliteitsteam. Dit team onder leiding van vooraanstaand stedenbouwkundige Riek Bakker bewaakt de kwaliteit en samenhang van de gebiedsontwikkeling.”

Stedenbouwkundige maatregelen
Stedenbouwkundig wordt er continu gezocht naar mogelijkheden om de Piushaven aan te sluiten op de omliggende wijken. Mol noemt één van de eerste projecten, De Havenmeester, als voorbeeld. “Dit deelplan bestaat uit grootschalige nieuwbouw van 6 woonblokken, inclusief woontoren. De stedelijke relevantie staat in relatie tot de nieuwe ontsluitingsweg. Bij de afslag van Ringbaan Zuid maakt de woontoren de benadering van het stadcentrum duidelijk en kondigt het Piushavengebied als centrumstedelijk woongebied aan.”

Bijzonder materiaalgebruik
Ook in de materialisering komt de bestaande omgeving terug. “De Havenmeester is opgetrokken uit wasserstrich gevelbakstenen van Terca. Die hebben door de bijzondere manier van ontkisten een onregelmatigere vorm die past bij de omringende laagbouw. Om deze bijzondere stenen te benadrukken is er bovendien gekozen voor een terugliggende voeg.”

Succesvolle transformatie
Kort na de oplevering zitten de woningen vol met tevreden Tilburgers. “Door met alle partijen te blijven investeren in de bouw en de promotie, heeft het plan nooit stilgelegen. Ik geloof er dan ook heilig in dat investeren in vertrouwen de hoogste prioriteit moet hebben in iedere gebiedsontwikkeling. Door de gezamenlijke ambitie te vertalen in fasering en programmatische afstemming kan de continuïteit worden behouden. Wij bouwen hier samen met de ontwikkelaars, ondernemers, (potentiële) kopers en omwonenden de komende jaren verder aan een levendige Piushaven.”

Opdrachtgever: Havenmeester CV, Tilburg
Ontwikkelaar:  Van der Weegen, Tilburg
Architect: Inbo, Eindhoven
Aannemer: BAM Woningbouw, Breda
Constructeur: Bartels ingenieurs voor Bouw & Infra, Eindhoven
Toegepaste gevelbakstenen: Sedum exclusief wasserstrich waalformaat – Wienerberger Erlecom
Oplevering: 2013

Sedum exclusief wasserstrich WF

Sedum exclusief wasserstrich WF

Sedum exclusief wasserstrich WF

Sedum exclusief wasserstrich WF

Sedum exclusief wasserstrich WF

Sedum exclusief wasserstrich WF

Sedum exclusief wasserstrich WF

Sedum exclusief wasserstrich WF

Sedum exclusief wasserstrich WF

Sedum exclusief wasserstrich WF