Supermarkt wordt dorpsplein | Centrum, Neede

Neede, gemeente Berkelland, is een leuk plaatsje in de Achterhoek. Met de sloop van een supermarkt ontstond nieuwe ruimte voor een tweede dorpsplein in het centrum. Bureau Sacon uit Zwolle tekende voor de transformatie. Het gaat om de eerste fase van een totale centrumreconstructie. Het nieuwe plein is alvast een goed begin, ook qua bestrating.

Supermarkt wordt dorpsplein

Het nieuw aan te leggen plein moest plaats bieden aan parkeerplaatsen, de weekmarkt en geschikt zijn voor relatief grootschalige activiteiten. Sacon analyseerde de nieuwe ruimte en relateerde het plein aan het deels verleggen van de bestaande wegenstructuur. Het nieuwe plein kreeg een onderverdeling in een deel voor verblijven en ruimte voor parkeren en evenementen.

Verblijfsgedeelte
Voor het verblijfsgedeelte werd de witte villa Het Raedhuis het aangewezen beeldbepalend element. De villa was het ijkpunt voor de te realiseren bestrating. Roel Vogelzang, landschapsarchitect bij ontwerpbureau Sacon: We hebben gekozen voor aansluiting bij aanwezige en in het recente verleden aangelegde bestrating. Deze bestond uit rood-paars gereduceerde vakken met okergele banen. Een combinatie van Padova met Solane.
 
Parkeren en evenementen
Het overblijvende pleingedeelte voor parkeren en evenementen omvat een relatief groot te bestraten oppervlak. Als tegenhanger werd een stevige bomenrand van esdoorns met onderbeplanting aangebracht met op de overgang naar het verblijfsgedeelte een bijzondere groep doodsbeenderenbomen. Over de bestrating hier zegt Vogelzang: Deze is in overleg met de gemeente uitgezocht. Het is een mix van Omber, Padova en Nero geworden. Een natuurstenen lijnfiguratie in de bestrating reguleert het parkeren. Voor de rijwegen viel de keuze op Omber, voor de trottoirs op Padova.
 
Ontwerp/architect: Sacon - Bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap, Zwolle
Opdrachtgever: Gemeente Berkelland
Aannemer: Lansink Wegenbouw, Saasveld
Sorteringen: Omber dikformaat en KK80, Nero dikformaat en KK80, Padova dikformaat, Paviona dikformaat en KK80, Solane dikformaat, Mastiek dikformaat en Wit geglazuurde straatbakstenen - Wienerberger
Mix: Omber, Padova en Nero dikformaat
Realisatie: 2013-2015

Supermarkt wordt dorpsplein | Centrumreconstructie, Neede

Padova KK80 (links), Omber KK80 (midden), Padova DF (rechts) | Centrumreconstructie, Neede

Supermarkt wordt dorpsplein | Centrumreconstructie, Neede

Solane DF (links), Padova DF (rechts) | Centrumreconstructie, Neede

Supermarkt wordt dorpsplein | Centrumreconstructie, Neede