De Koppel, Borculo, Wienerberger - Torino DF vormbak en Caron DF strengpers

Upgrade van een echte volksbuurt | Renovatie wijk de Koppel, Borculo

De eerste renovatieplannen van corporatie ProWonen en de gemeente Berkelland dateren van 2006. Het gaat om een saamhorige volksbuurt, met bijvoorbeeld een van de oudste speeltuinverenigingen van Nederland. Tegelijkertijd zien we verouderde woningen en een dito openbare ruimte.

Upgrade van een echte volksbuurt

De cycloon van Borculo, 10 augustus 1925. Een ongekende storm treft het oosten van Nederland. Borculo wordt het zwaarst getroffen, met vier doden en tachtig gewonden. De legendarische stormramp van toen zorgde voor een stroomversnelling van de wijk De Koppel. Nu komt er een grootschalige renovatie.

De oudste woningen dateren van 1915, het gros is van na de cycloon in 1925. Het totale project was (en is) behoorlijk omvangrijk: in verschillende fases worden woningen gerenoveerd, gesloopt en nieuw gebouwd. Ook de openbare ruimte wordt flink aangepakt; alle straten worden opnieuw ingericht. Alle werkzaamheden moeten in 2017 gereed zijn.

Gemêleerde wijk
Veel van de oude kenmerken van de wijk werden behouden. Het volkse karakter van weleer bleef. Toch is het beeld nu heel wisselend. Op sommige plekken waan je je in een Vinex-wijk, op andere in een gegoede buurt met vrijstaande woningen en op weer andere plekken in een volksbuurt. Dat komt deels omdat het project nog niet klaar is. Anderzijds is het ook een bewuste keuze om een gemêleerde buurt te creëren.  Ook nu nog is het op sommige plekken voor te stellen hoe het ooit was. Kleine huisjes uit de vooroorlogse periode, mensen die elkaar op straat ontmoeten en een buurthuis dat het hart van de wijk vormt.

De inrichting van de openbare ruimte werd met respect voor dit gevoel vormgegeven. Wat betreft de groenvoorzieningen heeft De Koppel met het Cycloonpark en de speeltuin een mooie ontmoetingsplek. De groene uitstraling van de wijk werd verder versterkt door onder meer twee hofjes, de voortuinen en erfafscheidingen in de vorm van hagen.

Strengpers en vormbak
Voor de bestrating werd gekozen voor een mooie combinatie van vormbak en strengpers. Het eindresultaat ziet er prachtig uit, met een rode vormbak straatsteen voor de rijbanen (Torino) en zwarte strengpers stenen (Caron). Dankzij goed verwerkingsadvies en de juiste verwerking is het eindresultaat naar ieders tevredenheid.

Opdrachtgever: Gemeente Berkelland
Architect: Anacon Infra, Borculo
Aannemers: Baks Loon- en Grondverzetbedrijf, Borculo, Lansink Wegenbouw, Saasveld, Rouwmaat Groep, Groenlo
Sorteringen: Torino DF vormbak en Caron UDF65 strengpers - Wienerberger

De Koppel, Borculo, Wienerberger - Torino DF vormbak en Caron DF strengpers
De Koppel, Borculo, Wienerberger - Torino DF vormbak en Caron DF strengpers
De Koppel, Borculo, Wienerberger - Torino DF vormbak en Caron DF strengpers