Verbindingen optimaliseren | omvorming stationsplein, Hardenberg

Hardenberg, een kleine 20.000 inwoners, is bekend met de lusten én lasten van een eigen spoorverbinding. Een spoorlijn kan een dorp in tweeën delen. Een nieuwe centrumroute moet de verbindingen optimaliseren.

Verbindingen optimaliseren

De ontwikkelingen langs het spoor voorzien in vrij fundamentele ingrepen in het stationsgebied, dat “een aantrekkelijk woon- en werkgebied met een sterke relatie met het centrum” wordt. “De entrees van het centrum worden versterkt, waarbij bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid centraal staan.”

De gebiedsvisie beschrijft een aanpak voor de ontsluiting van de stationsomgeving, het parkeren binnen het gebied, langzame verkeersroutes, het openbaar vervoer en de waarborging van de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Met álle geplande ontwikkelingen is gelijktijdig rekening gehouden, wat ten minste een stedenbouwkundige ‘uitdaging’ mag heten.

Duotone vlakverdeling
Onderdeel van de plannen was de omvorming van het Stationsplein. Het werd een plein met veel groen en een verblijfskarakter. De wegen rondom zijn opnieuw ingericht, er is nieuwe verlichting geplaatst en bomen geplant. Complicatie: tijdens deze fase moest al rekening worden gehouden met de tunnel, waarvan nog niet duidelijk is waar en wanneer deze wordt gerealiseerd. Ook de weg naar het Stationsplein werd opnieuw ingericht. Voor fietsers en voetgangers werd een comfortabele en veilige route van en naar het centrum gerealiseerd. De bestrating kreeg een ‘duotone’ vlakverdeling. Mooi detail is de halftands aansluiting in de vlakverdeling.

Opdrachtgever: Gemeente Hardenberg
Architect: Orbis Engineering, Hattem
Aannemer: NTP, Hattem
Sorteringen: Paviona vormbak DF en Omber vormbak DF - Wienerberger

Paviona vormbak DF en Omber vormbak DF | Centrumroute, Hardenberg

Paviona vormbak DF en Omber vormbak DF | Centrumroute, Hardenberg

Paviona vormbak DF en Omber vormbak DF | Centrumroute, Hardenberg

Paviona vormbak DF en Omber vormbak DF | Centrumroute, Hardenberg