Philipsdorp, Eindhoven

Thema: verdient vervangende nieuwbouw meer aandacht?

De Nederlandse woningvoorraad veroudert in rap tempo. De komende jaren bereiken ongeveer een miljoen woningen de leeftijd van 50 jaar. Dit is de periode waarover corporaties hun vastgoed veelal afschrijven. Om de woningvoorraad energiezuiniger te maken richt het Nederlandse overheidsbeleid zich in de woningmarkt vooral op grootschalige renovatie in plaats van vervanging. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de automarkt. Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) vroeg zich af of deze aanpak voldoende is om dit doel te bereiken en gaf TNO de opdracht om onderzoek te doen naar de effecten van meer vervangende nieuwbouw.

TNO doet onderzoek naar de effecten van meer vervanging

Een verouderde woningvoorraad sluit niet goed aan bij de huidige woningvraag. De indeling is gedateerd en op het gebied van veiligheid, wooncomfort en duurzaamheid voldoen deze woningen niet meer aan de eisen van nu. Dit probleem kan in de basis op twee manieren worden getackeld: door een grootschalige renovatie of vervangende nieuwbouw.
 
Huidige focus op renovatie
In de praktijk wordt momenteel vooral gekozen voor renovatie, omdat de initiële kosten lager zijn dan bij vervanging en de impact voor de bewoner het kleinst is. Guus Mulder van TNO licht dit verder toe: “Wanneer je vanuit energetisch oogpunt naar een woning kijkt, kom je uit op aanpassing van de schil en installaties van de woning. Het is dan logisch dat je eerder bij renovatie terecht komt. Pas als je een stapje terug doet en kijkt naar het geheel, dan denken wij dat er meer gevallen zullen zijn waarin vervanging een betere optie is.”

Ook de overheid legt de focus op renovatie door diverse stimuleringsmaatregelen. Hierdoor is het moeilijk om een objectieve keuze tussen renovatie en vervanging te maken. “Renovatie is al goedkoper”, legt Mulder uit. “De stimuleringsmaatregelen van de overheid maken dat je nog meer geneigd bent om voor renovatie te kiezen, ook op de plekken waar je misschien beter voor vervanging kunt kiezen. Door die regelingen gelijk te trekken en een gelijk speelveld te maken, kun je inhoudelijk de beste keuze maken”, denkt Mulder.
 
Al de bevindingen van TNO tref je aan in het TNO Rapport Vervangende nieuwbouw en/of de samenvatting. Deze kun je rechtsboven downloaden.


 

Crooswijk, Rotterdam

Vervangende nieuwbouw en Renovatie | Nieuw Crooswijk, Rotterdam

Overtoom, Amsterdam

Vervangende nieuwbouw | Stadstuin Overtoom, Amsterdam

Philipsdorp, Eindhoven

Renovatie | Philipsdorp, Eindhoven