Stadstuin Overtoom, Amsterdam

Vervangende nieuwbouw | Stadstuin Overtoom, Amsterdam

Stadstuin Overtoom is een deelgebied in de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld. Woningstichting Eigen Haard wilde in samenwerking met marktpartijen de klimaatneutrale doelstellingen van de gemeente Amsterdam en de invloed van deze doelen op de woonlasten van de bewoners in dit deelgebied onderzoeken. Dit leidde tot het samenwerkingsverband en bouwconcept Co-Green.

Klimaatneutrale woonwijk door vervangende nieuwbouw

Intensieve samenwerking
Jurgen van de Laarschot, Senior Projectontwikkelaar Nieuwbouw Vastgoed bij Eigen Haard en initiatiefnemer van Co-Green, vertelt hoe Co-Green tot stand is gekomen: “Toen wij met de uitwerking van de plannen wilden starten, hadden wij weinig kennis over duurzaam bouwen. Tevens wilden wij dit plan realiseren binnen hetzelfde budget als voor een gewone nieuwwoning. Om meer kennis over duurzaam bouwen en de financiële gevolgen hiervan op te doen, is Stadstuin Overtoom als pilotproject aangewezen. We hebben marktpartijen gevraagd om met ons mee te denken hoe we dit het beste kunnen bewerkstelligen.”
 
Ambitieus plan
Eén van de betrokken partijen in Co-Green, is bouwer en ontwikkelaar ERA Contour. Jurgen Weerdenburg, Adjunct-Directeur bij ERA Contour, legt uit hoe hij bij de herstructurering van Stadstuin Overtoom betrokken is geraakt: “Wij zijn door Woningstichting Eigen Haard geselecteerd om samen met KOW architecten en amoveerbedrijf Oranje in het samenwerkingsverband Co-Green mee te denken over het klimaatneutraal realiseren van de woningen in Stadstuin Overtoom. Er lagen hele hoge ambities op het gebied van hergebruik van bouwmaterialen, CO2-reductie et cetera die eigenlijk al het ambitieniveau hadden van Amsterdam in 2020. Door vanaf het begin slim samen te werken, moesten we die kostenneutraal kunnen behalen.”
 
Upcycling
De hoge ambities die aan het plan gesteld zijn, waren ook van invloed op het materiaalgebruik. “Eén van de KPI’s die wij hebben opgesteld, is dat 95% van het sloopmateriaal in de nieuwbouw (her)gebruikt moest worden”, vertelt Van de Laarschot. ERA Contour heeft het initiatief genomen om met Wienerberger in gesprek te gaan over het invullen van deze doelstellingen. “Het bleek dat we de oorspronkelijke stenen het beste konden vermalen en upcyclen op materiaalniveau”, vertelt Weerdenburg. Van de Laarschot wil alle fabrikanten oproepen dit soort mogelijkheden te onderzoeken: “Het is een mooie uitdaging voor fabrikanten in de bouw om naar gesloten materiaalgebruik te gaan.”

Opdrachtgever: Woningstichting Eigen Haard, Amsterdam
Architect: KOW architecten, Den Haag
Ontwikkelaar en bouwer: ERA Contour, Zoetermeer
Amoveerbedrijf: Oranje, Rotterdam
Gevelbakstenen: Branda handvorm waalformaat met granulaat (buitengevel) -  Wienerberger Nuance
Glissando handvorm waalformaat (binnengevel) (project specifiek) – Wienerberger Thorn
Oplevering: 2017

Branda HV WF | Stadstuin Overtoom, Amsterdam

Branda HV WF | Stadstuin Overtoom, Amsterdam

Stadstuin Overtoom, Amsterdam

Stadstuin Overtoom, Amsterdam

Stadstuin Overtoom, Amsterdam

Stadstuin Overtoom, Amsterdam

Branda HV WF | Stadstuin Overtoom, Amsterdam